Καλως ήρθατε στη Πρόοδο 21, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ε.Π.Ε--
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τελευταία Νέα

08.03.2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΕ ως Συντονιστής φορέας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «Για την Κοινωνική Οικονομία στο Δήμο Φυλής» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Για την Κοινωνική Οικονομία στο Δήμο Φυλής» της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση έως 21/03/2014, ώρες: 10:00-14:00.

Δείτε την πρόσκληση….

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ        ΕΔΩ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

28.01.2014

Voucher ανέργων επαγγελματιών υγείας

 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ(ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)»

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Αντικείμενο της δράσης που προκήρυξε  η Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  του  Τομέα  Υγείας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.)του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε  οριζόντια  και εξειδικευμένα  θεματικά  αντικείμενα,  1.300 άνεργων νέων  ανέργων  επαγγελματιών υγείας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας  (βελτιστοποίηση της λειτουργίας Μονάδων Υγείας),

Το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού είναι:  

a  Θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών στο ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 σε διάφορες ειδικότητες.  

a  Πρακτική άσκηση 960 ωρών [έως 7  μήνες] σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

a  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν  και  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες ηλεκτρονικά στο http://www.voucher.gov.gr.

«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου »

Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατηγορία ωφελουμένων:  ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

 

Αντικείμενο

Ωφελούμενοι

Ώρες

Ενέργειες που περιλαμβάνει

Εργατοτεχνίτης διαφόρων κλάδων

20

550

Προκατάρτιση/ Κατάρτιση/  Πρακτική ¶σκηση

Κατασκευαστές Διαφόρων Κλάδων

20

550

Προκατάρτιση/ Κατάρτιση/  Πρακτική ¶σκηση

 

23.10.2013

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

·        ΚΤΙΡΙΩΝ

·        ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

·        ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009

01.06.2013

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-29 ΕΤΩΝ"

 

1.    Υποστήριξη Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Back office assistant)

2.    Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service)

3.     Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων

4.     Ποιοτική Παροχή Υπηρεσιών (ISO) 

5.     Ηλεκτρονική Διαχείριση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

6.     Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP – ISO 22000

7.     Ποιοτική Εξυπηρέτηση σε χώρους Μαζικής Εστίασης

8.     Υπάλληλος Υποστήριξης Εκδόσεων

9.     Διαχείριση Εταιρικής Εικόνας μέσω social media

10.   Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών σε επισιτιστικές επιχειρήσεις

11.   Σύγχρονες Τεχνικές Συμβουλευτικής (απευθύνεται σε Κοινωνικούς Επιστήμονες, ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, αποφ. Φ.Π.Ψ.)

12.  Στελέχη Πωλήσεων Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ όσο και σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εμπιστεύονται σε μόνιμη βάση το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 για την εκπαίδευση του προσωπικού τους,  καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας και έτσι διευρύνουν και τις δικές σας επιλογές. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

 

 

Πρόσφατα Προγράμματα

Περισσότερα »

Καλώς Ήρθατε


isologo ekepis logo ecdllogo